محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی


ارائه تألیفات حاج آقا صفری

حکم شرعی ذبح قربانی در منی در حجّ تمتع

ذبح قربانی در منا بالاجماع واجب است و ذبح بیرون از منا در حال تمکن و اختیار جايز و مجزی نیست. فقهای قرن چهارم و نيمه اوّل قرن پنجم از ابن ابی عقيل تا حلبی ، به وجوب ذبح در منا تصريح نکرده اند. و همين امر موجب شده است که برخی از نويسندگان و صاحب نظران ، توهم کنند که متقدّمين فقهاء ، به وجوب ذبح در منا حکم ...

افزودن به سبد خرید: 1,500 تومان