فروشگاه محصولات فرهنگی


فروش تألیفات حاج آقا صفری

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 آشنائی با انقلاب اسلامی 50000 0% 50000
2 متون فقه ( بیع ) ترجمه بیع شرح لمعه- حقوق خصوصی 5000 0% 5000
3 تاریخ تحلیلی اسلام 5000 0% 5000
4 آیین زندگی 5000 0% 5000
5 متون فقه ( بیع ) برای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 5000 0% 5000
6 سوالات و پاسخهای اصول فقه سه ( حوزه علمیه خواهران سطح 2) 2000 0% 2000
7 اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) 4000 0% 4000
8 آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4000 0% 4000
9 تفسیر موضوعی قرآن ( آیت الله مکارم شیرازی) 5000 0% 5000
10 آسیب شناسی پژوهشی ، موانع و راهکارها 1000 0% 1000
11 یوم المعاد ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
12 یوم القیامه ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
13 یوم الفصل ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
14 یوم العقیم ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
15 یوم الغسیر( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
16 یوم الدین ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
17 یوم الخروج ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
18 یوم الحسره ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
19 یوم الحساب ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
20 یوم التناد ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000