محصولات فرهنگی

محصولات فرهنگی


ارائه تألیفات حاج آقا صفری

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 طلاق 5,000 0% 5,000
2 ضمان ( فقه 5) 5,000 0% 5,000
3 ارث 7,000 0% 7,000
4 اجاره ( فقه 5) 5,000 0% 5,000
5 مفهوم سبب و شرائط آن در قانون مجازات اسلامی 5,000 0% 5,000
6 مطالعه آثار تقسیم دعوا به مالی و غیر مالی در فقه و حقوق ایران 5,000 0% 5,000
7 ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای 5,000 0% 5,000
8 کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی 5,000 0% 5,000
9 فلسفه و اهداف حکومت اسلامی 5,000 0% 5,000
10 سنجش صوری بودن قراردادهای تسهیلات بانکی 5,000 0% 5,000
11 روش شناسی تفسیر متن به متن در بیانیه رهبر معظم انقلاب . گام دوم انقلاب 7,000 0% 7,000
12 جلد سوم حلقات الاصول به صورت سوال و جواب 7,000 0% 7,000
13 تحلیل آثار تعلیق دادرسی در حقوق طرفین 5,000 0% 5,000
14 بررسی مفهومی و مصداقی سبب و شرط در حقوق مدنی 5,000 0% 5,000
15 بررسی فقهی وظایف حکومت اسلامی در باره عبادات 5,000 0% 5,000
16 اهداف حکومت اسلامی 5,000 0% 5,000
17 اهداف حکومت اسلامی از منظر نهج البلاغه 5,000 0% 5,000
18 انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب 5,000 0% 5,000
19 آشنائی با علوم قرآنی 5,000 0% 5,000
20 فضائل و رذائل اخلاقی 10,000 0% 10,000