فروشگاه محصولات فرهنگی


فروش تألیفات حاج آقا صفری

لیست محصولات

# عنوان محصول قیمت (تومان) تخفیف هزینه (تومان) خرید
1 متون فقه ( بیع ) برای کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 5000 0% 5000
2 سوالات و پاسخهای اصول فقه سه ( حوزه علمیه خواهران سطح 2) 2000 0% 2000
3 اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم ) 4000 0% 4000
4 آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4000 0% 4000
5 تفسیر موضوعی قرآن ( آیت الله مکارم شیرازی) 5000 0% 5000
6 آسیب شناسی پژوهشی ، موانع و راهکارها 1000 0% 1000
7 یوم المعاد ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
8 یوم القیامه ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
9 یوم الفصل ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
10 یوم العقیم ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
11 یوم الغسیر( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
12 یوم الدین ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
13 یوم الخروج ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
14 یوم الحسره ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
15 یوم الحساب ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
16 یوم التناد ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
17 یوم التلاق ( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
18 یوم التغابن( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
19 یوم البعث( اسامی قیامت در قرآن) 1000 0% 1000
20 یوم الآزفه ( اسامی قیامت در قرآن) رایگان 0% رایگان